Winifred Tenna Winther 

copyright © 2008

Foto

Kulturværftet ved Kronborg

Jeg har fulgt opbygningen af det ny Kulturværft og Ravelinen gennem 3 år fra 2007 til 2010. Det har givet mange grafiske foto.
De vil senere blive vist, men pt. vides ikke helt hvordan og hvornår.